Ilmasodan lyhyt oppimäärä

ammattisotilas

Sodan tullessa ilmavoimat lentää 3 päivää. Hornetit tuhotaan maahan. Lentäjät tapetaan koteihin tai jos he pääsevät koneisiin, heidän keskimääräinen elinikä on 17½ minuuttia. Mitä me voidaan, kun meillä on vain muutama kone ja Venäjän ilmavoimilla on 4000+ ilma-alusta? Lähdetään kaikki käpykaartiin, tai vähintään Viking Isabellalla Tukholmaan!!!

Tällaisia tarinoita on internetin keskustelupalstat tulvillaan. Mutta tarkastellaanpas voimasuhteita ilmassa hetkinen ihan vain numeroiden valossa. Kaikki luvut perustuvat julkisiin lähteisiin, kuten IISS Military Balance, warfare.ru ja PV:n internetsivut. Kuten muissakaan tämän blogin artikkeleissa, turvaluokiteltua kamaa on turha etsiä. Tarkastelun painopiste on asejärjestelmien lukumäärissä, ne kun ovat tavan lukijalle helpompia hahmottaa kuin valvonta-, johtamis- tai tukeutumisjärjestelmän ns. force multiplierit. En tässä yhteydessä käsittele julkisten lähteiden luotettavuutta, hyväksytään nyt tällä kertaa numerot  sellaisenaan.

Aloitetaan tarkastelu omista ilmapuolustusjoukoista. Kuten kaikki tämän blogin lukijat tietänevät, Ilmavoimien pääkalusto muodostuu 62 Hornetista. Koska taistelukoneet ovat järjestelminä monimutkaisia ylläpidettäviä, olettakaamme että niistä on kerrallan hieman alle 80% eli 48 konetta…

View original post 670 more words

http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palveluiden-rahoitus/sote-palveluissa-yli-11-miljardin-euron-saastomahdollisuus

http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palve

Sote-palveluissa yli 1,1 miljardin euron säästömahdollisuus

Uutiset
09.04.2015 08:00

Sosiaali- ja terveyspalvelujen piiristä on löydettävissä merkittävä säästöpotentiaali, jos järjestelmästä tehdään läpinäkyvä ja ohjattava – ja jos johtajat ja päättäjät uskaltavat tarttua ruoriin. Näin kertoo Sitran teettämä ja Nordean tutkimusjohtaja Aki Kangasharjun ohjaama tuore selvitys. Avainasemassa on palvelupakettien käyttöönotto. Sote-palvelut ovat julkisen talouden näkökulmasta yksi merkittävimmistä ja suomalaisten arjen kannalta yksi tärkeimmistä menokohteista.

Sitran teettämä selvitys osoittaa, että koko maan tasolla sote-palveluissa säästöä voisi syntyä jopa 1,1 miljardia euroa. Säästöt toteutuisivat, jos alueet, joiden sote-menot ylittävät tällä hetkellä tavoitetason asukaskohtaiset sote-menot, pystyisivät pienentämään menonsa valtakunnan keskiarvotasolle. Säästö ei siis edellytä tavoitemenotason ylittäviltä alueilta pääsyä maan kustannustehokkaimpien alueiden tasolle, vaan vain maan keskiarvoon. Alueille, jotka ovat ennestään menoiltaan keskiarvotasolla tai sen alla, ei selvityksessä laskettu säästöpotentiaalia.

”Läpinäkyvyyden kautta ja eri toimijoita vertailemalla verovaroja voidaan käyttää tehokkaasti. Tämä selvitys osoittaa, että läpinäkyvyys tekee järjestelmästä ohjattavan, jolloin palveluita voidaan kehittää”, Sitran Antti Kivelä sanoo.

Nordean tutkimusjohtajan Aki Kangasharjun ohjaamassa selvityksessä säästöpotentiaali on laskettu vertaamalla eri alueiden havaittuja kustannustasoja keskenään palvelumuodoittain. Kahta erilaisen väestöpohjan aluetta ei kuitenkaan voi suoraan verrata keskenään, sillä palvelutarpeet poikkeavat toisistaan muun muassa väestön ikäjakauman ja sairastavuuden mukaan. Eri alueiden väestöjen erilaiset palveluntarpeet on otettu huomioon hakemalla mahdollisimman hyvin kustannustasoa selittäviä väestön ominaisuuksia kuvaavia tunnuslukuja. Näin jokaiselle kunnalle on voitu määrittää oma tavoitetaso.

Asukaskohtainen säästöpotentiaali on tutkitulla alueella keskimäärin 168 euroa per henkilö, mikä vastaa 4,8 prosenttia alueen kokonaisbruttokustannuksista. 4,8 prosenttia koko maan vuoden 2013 kokonaisbruttokustannuksista (22,7 miljardia euroa) vastaa 1,1 miljardia euroa. Selvitys perustuu Kuntamaisema Oy:n dataan.

”Selvitys tuo kiistatonta lisäarvoa aiempaan aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen verrattuna, sillä se tarjoaa uutta, hyödyllistä tietoa sote-järjestelmästämme ja siinä olevasta säästöpotentiaalista”, Aki Kangasharju sanoo.

Kaikissa säästöpotentiaalilaskelmissa huomioitiin erot kuntien demografisissa tekijöissä ja sairastavuudessa. Käytetyssä tutkimusmenetelmässä kuntien sote-kustannusten tavoitetaso määrittyi sitä korkeammaksi mitä korkeampi oli sairastavuus ja väestön keski-ikä. Laskelmat osoittavat, että sote-menojen kustannusohjaus tulee nostaa uudessa sote-mallissa selvästi nykyistä suurempaan rooliin.

Sitran ehdottama, palvelupaketteihin perustuva, sote-rahoitusmalli on tapa siirtää rahaa tilaajan ja tuottajan välillä mutta se myös tekee järjestelmästä läpinäkyvän ja ohjattavan. Myös selvitys säästöpotentiaalista osoittaa, että kustannuksia on syytä tarkastella palvelualoittain, sillä säästöpotentiaali ja säästöjen vaikuttavuus vaihtelevat eri palveluissa huomattavasti.

Kestävyysvajeen paikkaamisen ja heikkenevän huoltosuhteen haasteeseen vastaamisen kannalta puhutaan merkittävistä, jopa ratkaisevan suurista säästömahdollisuuksista, joihin pääseminen ei edes suurelta osin riipu maailmantalouden heilahteluista, vaan joiden saavuttaminen on täysin omissa käsissämme. Tämä 1,1 miljardin säästömahdollisuus – tai optimointivara – voidaankin nähdä myös johtamispotentiaalina eli summana, joka voidaan säästää, jos sote-järjestelmää halutaan ja osataan johtaa tutkitun tiedon pohjalta ja alan parhaat käytännöt otetaan yhteiseen hyötykäyttöön.

 Lisätietoja:
Aki Kangasharju,
tutkimusjohtaja, Nordea, puh. +358 9 165 59952+358 9 165 59952, aki.kangasharju@nordea.com
Eero Vaissi,
vanhempi asiantuntija, Sitra, puh. +358 294 618 991+358 294 618 991, eero.vaissi@kuntamaisema

http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palveluiden-rahoitus/sote-palveluissa-yli-11-miljardin-euron-saastomahdollisuus

Huomisen sote- 2015 NUORISTA JA LAPSISTA EI PUHUTTU MITÄÄN?

Esipuhe SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ ON KALLIS suhteessa tulevaisuuden haasteisin ja osin myös tehoton. Lisäksi se asettaa asiakkaansa eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippuen, vaikka perustuslain mukaan jokaisella on yhdenvertainen oikeus riittäviin sote-palveluihin. Viime vuosien aikana poliittisessa valmistelussa on ollut lukuisia erilaisia malleja siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut pitäisi Suomessa järjestää. Viimeisin yritys uudeksi sote-palvelujen järjestämislaiksi kaatui helmi-maaliskuussa 2015, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi ensin hallituksen esityksen uudeksi järjestämislaiksi perustuslain vastaiseksi ja pari viikkoa myöhemmin myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan muokkaama esitys sai saman arvion. Sote-uudistuksen tarve ei ole hävinnyt mihinkään, päinvastoin. Väestön ikääntyminen, asiakkaiden vaatimustason nousu, digitalisaatio ja kustannuspaineet ovat esimerkkejä muutoksista, jotka etenevät vaalikausista ja poliittisista voimasuhteista riippumatta. Näihin muutoksiin vastataksemme sote-palvelujen järjestämisestä ja niiden rahoituksesta tulee päättää rinnakkain. Tässä julkaisussa esitellään Sitran kehittämä sote-rahoitusmalli, uudenlaisia matalan kynnyksen sote-palvelumalleja, tietojohtamisen malli sekä teettämiemme, uraauurtavien tutkimushankkeiden tuloksia, jotka tarjoavat täysin uutta tietoa Suomen sote-järjestelmän toiminnasta, sen kustannuksista sekä eri asiakasryhmistä. Sitran sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa tekemän työn ohjenuorana on asiakkaan nostaminen järjestelmän keskiöön. Tavoitteena ovat yhdenvertaiset ja ennakoivat sosiaali- ja terveyspalvelut kansantalouden kantokyvyn rajoissa. Sitra on toiminut toistakymmentä vuotta erilaisissa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä hankkeissa. Tämän julkaisun tarkoitus on muodostaa kokonaiskuva Sitran sote-ajattelusta ja tarjota uusia näkökulmia ajankohtaiseen keskusteluun sote-uudistuksen seuraavista askeleista. Helsingissä huhtikuussa 2015 Antti Kivelä johtaja, Sitra

Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään-HUHTIKUU 2015

Esipuhe
SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ ON KALLIS suhteessa
tulevaisuuden haasteisin ja osin myös tehoton. Lisäksi se asettaa asiakkaansa eriarvoiseen
asemaan asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippuen, vaikka perustuslain
mukaan jokaisella on yhdenvertainen oikeus riittäviin sote-palveluihin.
Viime vuosien aikana poliittisessa valmistelussa on ollut lukuisia erilaisia malleja
siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut pitäisi Suomessa järjestää. Viimeisin yritys uudeksi
sote-palvelujen järjestämislaiksi kaatui helmi-maaliskuussa 2015, kun eduskunnan
perustuslakivaliokunta totesi ensin hallituksen esityksen uudeksi järjestämislaiksi
perustuslain vastaiseksi ja pari viikkoa myöhemmin myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan
muokkaama esitys sai saman arvion.
Sote-uudistuksen tarve ei ole hävinnyt mihinkään, päinvastoin. Väestön ikääntyminen,
asiakkaiden vaatimustason nousu, digitalisaatio ja kustannuspaineet ovat esimerkkejä
muutoksista, jotka etenevät vaalikausista ja poliittisista voimasuhteista riippumatta.
Näihin muutoksiin vastataksemme sote-palvelujen järjestämisestä ja niiden
rahoituksesta tulee päättää rinnakkain.
Tässä julkaisussa esitellään Sitran kehittämä sote-rahoitusmalli, uudenlaisia matalan
kynnyksen sote-palvelumalleja, tietojohtamisen malli sekä teettämiemme, uraauurtavien
tutkimushankkeiden tuloksia, jotka tarjoavat täysin uutta tietoa Suomen
sote-järjestelmän toiminnasta, sen kustannuksista sekä eri asiakasryhmistä.
Sitran sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa tekemän työn ohjenuorana on asiakkaan
nostaminen järjestelmän keskiöön. Tavoitteena ovat yhdenvertaiset ja ennakoivat
sosiaali- ja terveyspalvelut kansantalouden kantokyvyn rajoissa. Sitra on toiminut
toistakymmentä vuotta erilaisissa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä hankkeissa.
Tämän julkaisun tarkoitus on muodostaa kokonaiskuva Sitran sote-ajattelusta ja tarjota
uusia näkökulmia ajankohtaiseen keskusteluun sote-uudistuksen seuraavista
askeleista.
Helsingissä huhtikuussa 2015
Antti Kivelä
johtaja, Sitra

HDR – Some Thoughts & Experiences Regarding In-Field Technique

WoW…

Lightscapes Nature Photography Blog

This is the first installment of what may turn out to be an irregularly presented, informal series of posts dealing with high dynamic range (HDR) imaging.  I don’t really have a firm plan for the series, so it will probably present itself in fits and starts.  I have no intention of creating a comprehensive treatise on the subject but I have a series of thoughts that are generally related to HDR that I’d like to express.

I’m starting with the working assumption that everyone reading this has a decent grasp of a working HDR definition; (very) briefly, we’re talking about the assembly of multiple exposures of the same subject via some sort of ”tonemapping” software, with the rough goal of obtaining a better, richer tonal frame than can be obtained from a single image that isn’t subjected to a tonemapping process.  Obviously, there’s subjectivity to the evaluation; what constitutes ”better,”…

View original post 1 711 more words

The Canadian Rockies: A Retrospective

Like Finland…..

Lightscapes Nature Photography Blog

I’d wanted to visit the Canadian Rockies for quite some time, but for some reason it never seemed feasible.  I’ve been taking photo trips, with regularity, since 2002, but–until this past fall–I’d only flown as part of the travel to my photo destination four times.  And I’d never crossed an international border to do it.  But for a variety of reasons (the details of which I won’t bore you with) it seemed different in May of last year when I pondering when I was pondering what to do for the autumn.  One thing led to another and I went through the crank turning process of making plans to spend two weeks in the Canadian Rockies during what I hoped would be the fall color season.

Aspen Forest, Muleshoe Picnic Area, Banff National Park, Alberta Aspen Forest, Muleshoe Picnic Area, Banff National Park, Alberta

If you’ve been following this series, which I began to post back in October, you know…

View original post 1 176 more words